top of page

Omgevingswet... en participatie

Updated: Mar 21, 2021

Participatie is een belangrijke pijler onder de Omgevingswet. In mijn eerste blog schreef ik al dat dit onderdeel in de wet mij interesseert. In dit blog, mijn derde blog over de Omgevingswet, ga ik hier dieper op in. Dubbel gevoel


PARTICIPATIE Wat zegt dit woord jou? Ik heb er een beetje een dubbel gevoel bij. Mijn eerste gevoel is positief. Het woord 'participatie' nodigt mij uit. He, mijn kennis en ervaring zijn belangrijk. Ik kan meedenken, meedoen en misschien wel samen verantwoordelijkheid nemen. En dat past bij wie ik ben. Ik vind het belangrijk dat we met elkaar praten en samenwerken. En verantwoordelijkheid nemen. Samen in eigen kracht staan. Over alles in ons leven, zowel privé als op het werk en in de samenleving. Ik denk oprecht dat we zo tot betere oplossingen in staat zijn die breed gedragen worden. Mijn tweede gevoel is minder positief. Het woord 'participatie' is mooi en nodigt uit. Maar wordt deze verwachting waar gemaakt? Wordt mijn kennis en ervaringen echt op prijs gesteld? Wordt mijn inbreng serieus genomen? Word ik uitgenodigd, omdat het moet? Of omdat de overheid, mijn Gemeente  net als ik, echt gelooft dat je met elkaar tot betere oplossingen komt? Vaak ontbreekt duidelijkheid: waarover mag ik iets zeggen, hoe ziet het participatietraject eruit en wat wordt er met het resultaat gedaan? Dan kunnen er, heel makkelijk, verschillende (en tegengestelde) verwachtingen zijn die kunnen leiden tot teleurstelling, boosheid, wantrouwen. Tot minder positieve gevoelens dus. Terwijl het woord zelf (bij mij) positieve associaties heeft. 


Participatie in de Omgevingswet

Met dit alles in mijn achterhoofd, ben ik op zoek gegaan naar wat er in de Omgevingswet beschreven staat over participatie

Komt de wet mij tegemoet als het gaat over duidelijkheid wat betreft participatie? Ja en nee. 

Nee, omdat de Omgevingswet gemeenten veel vrijheid geeft in hoe ze de participatie van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties, willen regelen. Gemeenten mogen zelf beslissen of ze jou en mij veel mogelijkheden tot participatie geven of weinig. Of dat ze in het ene onderdeel veel participatie vragen van jou en mij en in het andere onderdeel weinig. Dus afhankelijk in welke gemeente je woont of werkt krijg je meer of minder mogelijkheden om te participeren. 

Ja, omdat de Omgevingswet duidelijk is over de plicht van alle gemeenten om jou en mij op tijd te informeren als ze iets willen doen of veranderen in de leefomgeving. Gemeenten moeten jou en mij op tijd laten weten wat er staat te gebeuren en de betrokkenen uitnodigen om hierover mee te denken, te praten. Ook initiatiefnemers (bewoners, bedrijven, organisaties) die iets willen veranderen (of organiseren) in hun omgeving moeten omwonenden informeren en betrekken. Het gaat dan om een activiteit die (negatief) effect heeft of zou kunnen hebben op de omgeving. Dit vind ik een hoopvol onderdeel van de nieuwe wet. Wil een projectontwikkelaar bijvoorbeeld een gebouw met 60 flats bouwen in jouw wijk, dan moet hij/zij jou als omwonende informeren en betrekken. Dus voordat hij een bouwvergunning aanvraagt, heeft hij jou (de buurt) geïnformeerd en betrokken en heb jij jouw zorgen kunnen uiten en mee kunnen praten over oplossingen. 


Informatiedag omgevingsvisie Dordrecht

Hoe pakt Gemeente Dordrecht participatie aan? Onze Gemeente werkt op dit moment aan de omgevingsvisie van Dordrecht. De omgevingsvisie is het kader van waaruit alle omgevingsprogramma's en omgevingsplannen worden gemaakt. Op 30 november organiseer ik voor Gemeente Dordrecht, samen met de projectgroep omgevingsvisie, een informatiedag. Op deze dag gaat het om informeren en consulteren van jou en mij over de omgevingsvisie. Jij krijgt informatie over wat er gaat veranderen voor jou (als bewoner, bedrijf, organisatie). Jij wordt geconsulteerd (gehoord) over de ambities die het stadsbestuur voor de leefomgeving in Dordrecht heeft. 


Kom 30 november naar de informatiedag over de omgevingsvisie in Dordrecht.

In mijn volgende blog ga ik verder in op de ambities voor de leefomgeving van Dordrecht. En waarom het belangrijk is om 30 november naar de informatiedag te komen. 

1 view0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page