top of page
iStock-1192624593_edited.jpg

Zo verbindt 

Ilse

Waarde voor de samenleving inzetten

Wat vindt Ilse Verbindt precies onbegrijpelijk en onaccpetabel? Want al zijn we allemaal anders, elk mens is van evenveel waarde. Iedereen zou dan ook de kansen en de middelen moeten hebben om te groeien en beter te worden, zijn eigen waarde te ontdekken en te vergroten – en die waarde voor de samenleving in te zetten. Daar wordt ieder voor zich, en daarmee vanzelf de hele samenleving beter van.

Voor iedereen een plek

Ilse Verbindt wil de samenleving ‘heel’ maken. Datgene wat ontbreekt toevoegen, en dat wat nog los staat verenigen tot één krachtig geheel. Een geheel waarin iedereen tot zijn recht komt. ‘Heel de samenleving’ is onze gezamenlijke opdracht – de opdracht voor iedereen in ons land. Op de eerste plaats willen we mensen met elkaar in contact brengen. De verbinding van mens tot mens – elkaar zien, elkaar kennen en erkennen – is een voorwaarde voor wederzijds begrip. Zo komen mensen niet meer alleen of zelfs tegenover elkaar te staan, maar komen zij náást elkaar te staan. We willen de verbinding leggen tussen de behoeften uit de maatschappij – van instellingen, overheden of bedrijven – en de talenten die ieder mens bezit. Talenten die we de kans geven om tot bloei te komen door voor iedereen de juiste plek te vinden – want voor iedereen ís een plek. En we verbinden organisaties om een stevig netwerk te vormen waarin samenwerking ten behoeve van de maatschappij een gedeelde ambitie is. Mét elkaar voor heel de samenleving.

Onze talenten

Wie werkt met Ilse Verbindt kan een beroep doen op onze speciale talenten:

Bedenktalent – We kijken zonder oordeel naar wat nodig is, wat ontbreekt en wat voor handen is, en naar de manier waarop mensen hierin van speciale waarde kunnen zijn; en komen dan met vernieuwende ideeën die inspiratie en energie geven.

Organisatietalent – We zoeken de mensen en partijen die onze ideeën kunnen verwezenlijken, brengen hen bij elkaar en boren de bronnen aan waardoor zij hun samenwerking vorm kunnen geven.

Realisatietalent – We hebben niet alleen de ideeën, we weten ze ook werkelijk ten uitvoer te brengen. We spelen een verbindende rol tussen de partijen, zetten aan tot actie, houden oog voor het hogere doel en gaan onvermoeibaar voor het resultaat dat we met elkaar afgesproken hebben. 

Heel de samenleving!

Deze talenten komen niet uit het niets. Ze komen voort uit datgene wat we met ons meedragen. Inclusiviteit vinden we vanzelfsprekend, onderscheid maken we niet, iedereen verdient een plek. Een open blik zonder oordeel en onafhankelijke geest voeden onze creativiteit. Humor is een krachtig middel om spanning weg 

bottom of page