top of page
copyright%20mascha%20joustra_F2A4694_edi

Wie is ilse?

Achtergrond

Ilse van Donkelaar start op 14 september 2015 Ilse Verbindt. Ilse gelooft in de kracht van mensen, maar ziet ook dat niet alle mensen een plekje krijgen (of pakken) in onze samenleving. 

 

Sociaal ondernemen zit Ilse al van jongs af aan in het bloed. In haar jeugd organiseerde ze bijvoorbeeld een lunchroom in de speelkamer of zette ze een bloemenclub op waar ze artikelen voor maakte en activiteiten voor bedacht. Eerst in loonbanen, nu als zelfstandig ondernemer, zet Ilse zich in voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. Haar credo is vanuit gelijkwaardigheid stimuleren tot actie. Dat doet Ilse op een enthousiaste en kundige manier. 

 

Na haar studies HBO-Jeugdwelzijnswerk (Amsterdam) en Algemene Sociale Wetenschappen (Utrecht) start ze haar loopbaan in Rotterdam. Ze zorgt ervoor dat op de pleinen jonge kinderen (weer) kunnen spelen en ouderen op een bankje durven zitten.

 

Het project Duimdrop is onder haar leiding gegroeid en geprofessionaliseerd. Eén van de belangrijkste succesfactoren zijn de lokale samenwerkingsverbanden die ze aangaat rond een vestiging van Duimdrop met de woningbouwvereniging, het welzijnswerk, de politie, de gemeente en de scholen.

 

Met veel plezier geeft ze daarna leiding aan het Leer- en Ontmoetingsproject voor Vrouwen. Bij het LOV ontdekt ze de belangrijke functie van taal in het leven van mensen, en ook dat taal niet zonder ontmoeting kan.

In Ede neemt ze de uitdaging aan om de vrijwilligerscentrale De Medewerker klaar te maken voor de participatiemaatschappij. Haar uitgangspunt is: mantelzorgers en vrijwilligers zullen de komende jaren meer (informele) zorg moeten verlenen en dat moet je goed en laagdrempelig organiseren en begeleiden. Ze start een pilot om werkgevers meer bewust te maken van hun rol en taak richting hun werknemers die thuis mantelzorg verlenen. 

Ilse heeft ook ervaring in de ouderenzorg en de educatie. Ze is toezichthouder geweest van Het Spectrum (Dordrecht) en projectleider van de Taalklassen op basisscholen (Dordrecht) voor moeders die de Nederlandse taal niet voldoende spreken. 

In haar vrije tijd is Ilse actief geweest in buurtinitiatieven van en voor bewoners. Ze is voorzitter geweest van de Buurtwoning Matena’s pad (Dordrecht) en betrokken bij de sociale onderneming Allijn (Vlissingen). Beide initiatieven hebben het niet gered. Ze werden geïnitieerd net voordat de participatiesamenleving werd gepromoot en gestimuleerd. Het politieke klimaat was er nog niet klaar voor. 

Wat doet Ilse nu?

 

In de huidige samenleving met grote sociale uitdagingen (ongelijkheid, discriminatie, armoede, polarisatie) en nieuwe trends (deeleconomie, participatie, inclusie) is Ilse als een vis in het water. Haar talent is het bedenken, organiseren en realiseren van projecten en evenementen die toewerken naar een meer sociale, inclusieve en participatieve samenleving. En dat altijd in lijn van de opdrachtgever en in samenwerking met anderen.

bottom of page