top of page

Omgevingswet... en de omgevingsvisie 

Updated: Mar 21, 2021

Een veel gestelde vraag aan mij is: Waar ben je mee bezig? Ik antwoord: Ik organiseer twee bijeenkomsten voor Gemeente Dordrecht over de Omgevingswet. Ik weet dat mijn antwoord niet helemaal klopt. Ik help de Gemeente met het organiseren van bijeenkomsten over de omgevingsvisie van Dordrecht. Maar... 9 van de 10 mensen die ik spreek kent de Omgevingswet niet. Laat staan dat ze weten wat de omgevingsvisie is. Daarom zeg ik Omgevingswet. Daarom gaat deze blog over de omgevingsvisie. De Omgevingswet

Eerst nog even dit over de Omgevingswet. Nederland heeft heel veel wetten, regels en maatregelen die betrekking hebben op de leefomgeving. In 1810 werd de eerste wet over de leefomgeving van kracht: de Mijnwet. Nu, meer dan 100 jaar later, zijn er wetten voor ruimtelijke ordening en bodem- en waterbeheer. Voor milieu en monumentenzorg. Voor natuur, geluid en infrastructuur. Het gevolg: een juridische wirwar waar we moeilijk de weg in kunnen vinden. Dat moet anders, dacht Den Haag, en bedacht de Omgevingswet. De Omgevingswet bundelt alle wetten, regels en maatregelen die betrekking hebben op de leefomgeving. Eén wet dus die vanaf 1 januari 2021 het juridische kader wordt voor onze leefomgeving. Dat klinkt goed!


De omgevingsvisie 

Iedere gemeente moet er een hebben: de omgevingsvisie. Dat staat in de Omgevingswet. Ik hoor je al bijna denken: Ja, ja, dat is dan zeker een document van 100 pagina's dat in een la verdwijnt. Mooie woorden van de politiek, maar in de praktijk zie je er niks van terug en doen ze wat ze zelf altijd al van plan waren. Ik ken deze gedachten. Echt waar. Omgevingsvisie klinkt als beleid dat niet leeft. Dat klopt. Maar als je van het woord 'omgevingsvisie' vijf woorden maakt: De visie op onze omgeving. En als je nu eens het woord 'visie' verandert in het woord 'kijk'. En als je dan, tot slot, de woorden 'van Gemeente Dordrecht' er aan toevoegt. Dan voel ik dat mijn belangstelling en betrokkenheid groeit. De jouwe misschien ook. 


De kijk van Gemeente Dordrecht op onze omgeving

Ik raak nieuwsgierig: Wat is de kijk van mijn gemeente eigenlijk op de omgeving waarin jij en ik wonen, werken en leven? Op dit moment is er nog geen officieel document. Ik ga te raden bij de ambtelijke projectgroep omgevingsvisie. Ik hoor dat er achter de schermen hard wordt gewerkt aan de omgevingsvisie van Dordrecht. Het zal, denk ik, niet een heel andere kijk worden dan wat nu al in structuurnota's, verkeer- en vervoersplannen, milieubeleidsplannen staat. Ook het huidige coalitieakkoord Dordrecht, een stad waar je bij wil horen geeft informatie over welke richting de stad zich ontwikkelt. Ambities van het huidige Dordtse bestuur zijn - op hoofdlijnen: 


meer woningen, economische groei, aantrekkelijke en klimaatbestendig stad 

Deze ambities veranderen niet. Wat wel verandert is dat de Omgevingswet Gemeente Dordrecht (en alle andere gemeenten) stimuleert haar ambities integraal te benaderen. Ik bedoel daarmee: gemeenten moeten alles wat in de Omgevingswet staat meenemen bij het realiseren van hun ambities (als deze ambities de leefomgeving raken). 

Ik maak het concreet. 

Gemeente Dordrecht wil een aantrekkelijke stad zijn voor jongeren. Welke woningen moet de Gemeente dan bouwen? Waar? Welke instanties hebben jongeren nodig? Hoe houdt de Gemeente bij het bouwen en inrichten rekening met het klimaat? Hoe staat het met de veiligheid? Welk vervoer gebruiken jongeren vooral en is die goed toegankelijk?

Deze vragen worden in de toekomst met elkaar gesteld en vanuit één wet beoordeeld. De vragen worden dan niet meer los van elkaar behandeld en beoordeeld vanuit heel veel verschillende wetten. 


Participatie

Met dit voorbeeld zie je direct dat het niet makkelijk is om één antwoord te geven op vraagstukken betreffende de leefomgeving. Verschillende belangen en dilemma's spelen een spannend spel met elkaar. Goed aan de Omgevingswet vind ik dan ook dat een gemeente bewoners, bedrijven en organisaties moet uitnodigen om bij dit soort omgevingsvraagstukken mee te doen. In mijn volgende blog ga ik hier verder op in. 


Zet 30 november alvast in je agenda!

Zet 30 november alvast in je agenda! Je bent van harte welkom op de Bewonersdag over de Omgevingsvisie van Gemeente Dordrecht. De dag duurt van 11 tot 16 uur. Je kan je laten informeren over de Omgevingswet. Je kan met elkaar en met de Gemeente praten over de omgevingsvisie van Dordrecht. Bijvoorbeeld bij het Omgevingswetloket (in aanbouw) van Gemeente Dordrecht. Hier leg je jouw leefomgevingsvraagstuk van nu voor aan een ambtenaar. Samen bekijk je hoe jouw vraagstuk vanaf 2021 behandeld wordt of zou kunnen worden.

3 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page