top of page

Omgevingswet... en Dordrecht 

Updated: Mar 21, 2021

Over iets meer dan een jaar, om precies te zijn op 1 januari 2021, hebben we te maken met de Omgevingswet. Alle gemeenten moeten dan een omgevingsvisie hebben. Alle gemeenten moeten jou en mij hierbij betrokken hebben. Dus ook Gemeente Dordrecht. Op 30 november organiseer ik voor de Gemeente een informatiedag. Er is op deze dag van alles te zien, te beleven en te bespreken.Hoofdlijnen

Het stadsbestuur van Dordrecht zet de komende jaren in op: 

* veel nieuwe huizen en banen, met oog voor natuur en milieu.

* een gezonde en levendige stad met veerkrachtige en gelukkige inwoners, met oog voor een veilige en gezonde fysieke leefomgeving.

Deze ambities hebben impact op onze leefomgeving. En dus vormen deze ambities ook de basis voor de omgevingsvisie. 

Goed om in je achterhoofd te houden wanneer je in gesprek gaat over de ambities voor de leefomgeving van Dordrecht.


Gespreksthema's

Voor de omgevingsvisie is Dordrecht verdeeld in vier gebieden en twee zones. Ieder gebied en zone kent zijn eigen thema's en vraagstukken. Je kan op 30 november kennis maken met deze thema's en vraagstukken en erover meepraten. 

Wat zijn die gespreksthema's per gebied? Ik ga ze samen met je langs en deel mijn gedachten met jou. Ik stel vooral veel vragen. Vragen die de dilemma's of de verschillende belangen naar voren halen. De antwoorden op dit soort vragen onderzoeken we graag in een gesprek met jou en de andere bezoekers van de informatiedag. Aan de gesprekstafels per gebied. 

Centrum - voorzieningen & economie, historie & openbare ruimte, wonen

Ik woon in de binnenstad. De thema's vind ik belangrijk. Maar soms lastig om bij elkaar te brengen. Sommigen staan haaks op elkaar. Zo noemde ik in mijn eerste blog al dat ik mee had gedaan met een enquête over het (wel of niet) aanleggen van cruiseschepen aan de Buiten Walevest. Als binnenstadbewoner zeg ik hier het liefst 'nee' tegen. Ik houd van de rust en het vrije uitzicht op Zwijndrecht. Ik begrijp de gedachte dat meer cruiseschepen meer toeristen de stad inbrengt die in onze winkels kopen en in onze horeca iets lekkers drinken en eten. Maar heeft onze binnenstad dan wel voldoende te bieden aan deze grote stroom toeristen? Hoe zorgen we voor een goede balans tussen rust en gezellige drukte met econcomische groei tot gevolg? 

Woonwijken - wonen, gezondheid, leefbaarheid

We maken allemaal gebruik van alle soorten voorzieningen. Je doet boodschappen. Je moet (helaas) soms naar de huisarts. Je wilt boeken lenen in de bibliotheek. Je wil lekker kunnen wandelen of fietsen. En dit alles wil je het liefst bij jou in de buurt. Maar kan dat wel? En als het niet kan, welke alternatieven kunnen we dan verzinnen met elkaar?

Bedrijventerreinen - economie & werk, verkeer

Bedrijven zorgen voor banen en voor economische groei. Dat is mooi! Er zijn al veel projecten in ontwikkeling. Dordrecht zet al een tijd in op economische groei en ook de komende jaren is dat zo. Met aandacht voor natuur en milieu. Wat betekent dat voor de ambities voor de bedrijventerreinen in Dordrecht? Naar welke verschillende belangen moet er gekeken worden? Wat gaat wanneer voor? Economische groei of behoud van natuur en verbetering van het milieu? 

Poldergebied - natuur, recreatie, agrarisch

Ik wandel graag door het Poldergebied. Ik hou van het uitzicht over da akkers. Ik denk terug aan het project Nieuw Dordts Peil, van twee jaar geleden. Eén van de vergezichten uit dit participatieproject is dat Dordrecht een zelfvoorzienend eiland wordt. Of willen we dat toch niet? Wat zijn de ambities van het stadsbestuur voor het Poldergebied?  

Wantijzone - veiligheid, groen (ecologie), wonen, energietransitie

Mijn oog valt op het woord 'energietransitie' en ik denk aan de ambities van ons land om klimaatneutraal te worden. Stel dat het stadsbestuur van Dordrecht besluit om de windenergie te intensiveren. En dat de Wantijzone over twintig jaar vol staat met windmolens? Of zou ik liever zonnepanelen zien? Wat is mooier, beter? Wat hindert ons, de natuur, de boeren het minst en levert het meest op?

Spoorzone - wonen, bereikbaarheid, milieuhinder

Voor de ontwikkeling van de Spoorzone zijn al veel participatietrajecten geweest. Op de informatiedag over de omgevingsvisie is hier het resultaat van te zien. 


Ambities van stakeholders

Op 14 november kwam een groep vertegenwoordigers van bedrijven en organisaties die actief zijn in Dordrecht bij elkaar. Ik mocht het gesprek leiden. Aan het eind van de middag waren vier ambities gekozen die, volgens deze groep, zeker niet mogen ontbreken in de omgevingsvisie van Dordrecht. 

1. Het centrum autoluw maken. Wel toegankelijk houden voor hulpdiensten.

2. In de Spoorzone 30% sociale huurwoningen realiseren. 

3. De bereikbaarheid van en naar bedrijventerreinen optimaliseren voor alle soorten vervoer van goederen en personen. 

4. In het Poldergebied wind- en zonne-energie uitbreiden. 

Op de informatiedag mag jij reageren op deze vier (en nog andere) ambities. Vind jij ook dat deze ambities niet mogen ontbreken in de omgevingsvisie? Of maak jij andere keuzes? 

Kom 30 november naar de informatiedag over de omgevingsvisie van Dordrecht. Tijd: 11-16 uur Locatie: BeneVia Muziekcentrum, Spirea 7 in Dordrecht.

8 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page