top of page

Omgevingswet... Ehh??

Updated: Mar 21, 2021

Ik word gebeld. Heb je tijd en zin om een dag te organiseren in verband met de Omgevingswet? En dagvoorzitter te zijn bij een middag voor raadsleden en stakeholders? Ehh... Omgevingswet? Eerlijk, ik had er nog niet eerder over gehoord. Ik laat me bijpraten door de projectgroep binnen Gemeente Dordrecht. Ik lees me in. En ik zeg: Ja, ik ga jullie helpen. 


Waarom?

Omdat het een belangrijke wet is voor jou en mij, voor ons allemaal. Het is goed om je erin te verdiepen. De belangrijkste trigger voor mij om Gemeente Dordrecht te helpen is het onderdeel participatie. De gemeenten en provincies zijn bij deze nieuwe wet verplicht bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties mee te laten participeren bij het opstellen van de omgevingsvisie én bij belangrijke omgevingskwesties. Let wel: hoe gemeenten en provincies de burgerparticipatie moeten inzetten, staat niet beschreven. Maar in welke vorm dan ook ... participeren lukt alleen als er van beide kanten in wordt geïnvesteerd, van de kant van de gemeente en van de kant van jou en mij. Net als bij Nieuw Dordts Peil zoek ik de komende weken contact met jou - bewoner, bedrijf of maatschappelijke organisatie - en nodig je uit mee te doen. 


En waar gaat die Omgevingswet dan over?

Je kan bijna zeggen: waar gaat deze wet niet over? De Omgevingswet omvat (bijna) alles als het gaat om de omgeving waarin we wonen, werken, winkelen, recreëren, sporten, verplaatsen. Het gaat om de kwaliteit van onze leefomgeving. Een gezonde leefomgeving. Een duurzame omgeving. Een veilige omgeving. De omgevingswet bundelt 28 wetten, 120 Algemene Maatregelen van bestuur én 120 ministeriële regelingen. Toen ik dat las, duizelde het mij. Om welke maatregelen en regelingen gaat het? Ehh.. ik geloof dat ik afhaak. 


Twee voorbeelden

De omgevingswet is de grootste wetswijziging sinds de grondswetsherziening in1848. Logisch dat ik tijd nodig heb om de inhoud van de wet (een beetje) eigen te maken. Ik stel mijzelf de vraag: Heb ik voorbeelden uit mijn eigen leven die met de Omgevingswet te maken kunnen hebben? Twee voorbeelden komen bij mij op. Het eerste voorbeeld. Ik woon in de binnenstad van Dordrecht en onlangs heb ik meegedaan met een enquête over het (toekomstige) gebruik van de kades. Ik heb een vraag beantwoord of aan de kade van de Buiten Walevest meer cruiseschepen moeten kunnen aanleggen. Nee, voor mijn eigen woonplezier. Ja, voor de economische bedrijvigheid in onze stad. Ik ben benieuwd hoe dit soort inrichtingsvraagstukken vanaf 2021 besproken en besloten worden. Het tweede voorbeeld. In mijn straat ervaar ik parkeerproblemen. Ik heb een idee voor een oplossing, maar het is mij niet gelukt om dit idee makkelijk en snel bij de desbetreffende ambtenaar te krijgen. Toen heb ik het erbij laten zitten. Maar ik erger mij nog steeds. Vanaf 1 januari 2021 kunnen we terecht bij het Omgevingswetloket van Dordrecht. Iedere gemeente moet één loket hebben voor alle vragen die te maken hebben met de leefomgeving van haar inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Zal mijn parkeerprobleem dan wel snel en makkelijk opgelost worden?


Omgevingswet en omgevingsvisie

De Omgevingswet is het juridische kader voor onze leefomgeving. De wet gaat per 1 januari 2021 in. Voor die datum moet iedere gemeente, met haar bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties, een omgevingsvisie maken. Ook Gemeente Dordrecht is aan de slag. 


Zet 30 november alvast in je agenda!

Zet 30 november alvast in je agenda! Ik ben druk bezig met de voorbereidingen voor de Bewonersdag over de Omgevingswet/visie van Gemeente Dordrecht. De dag duurt van 11 tot 16 uur. Je kan je laten informeren over de Omgevingswet. Je kan met elkaar en met de Gemeente praten over de omgevingsvisie van Dordrecht. Bijvoorbeeld bij het Omgevingswetloket (in aanbouw) van Gemeente Dordrecht. Hier leg je jouw leefomgevingsvraagstuk van nu voor aan een ambtenaar. Samen bekijk je hoe jouw vraagstuk in 2023 behandeld wordt of zou kunnen worden.

3 views0 comments

Recent Posts

See All

Kommentare


bottom of page